Monday, September 6, 2021

'कोलाहल' प्रकाशित झाला

वसंत दत्तात्रेय गुर्जर यांचा नवीन कवितासंग्रह 'तुला प्रकाशना'च्या वतीने चंद्रकांत पाटील यांनी प्रकाशित केल्याचं कळतं. कवितासंग्रहाची प्रत गुर्जरांना त्यांच्या मुंबईतील घरी देताना डावीकडे चंद्रकांत पाटील. उजवीकडे गुर्जरांच्या पत्नी.तुला ग्रंथ वितरण या फेसबुक पानावरून परवानगी घेऊन फोटो इथे चिकटवला आहे. कवितासंग्रह विकत घ्यायचा असेल, तर 'तुला'च्या पानावर संबंधित तपशील दिला आहे.